fbpx

Czarterujemy od jednej doby. Dłuższy czarter, korzystniejsza oferta.

Obowiązek informacyjny – RODO

Regulamin zakupów w systemie internetowej rezerwacji usług Dreamboat.pl

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPG Info Maciej Garczyński, ul. Aleja Komisji
Edukacji Narodowej 54/102, 02-797 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@dreamboat.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • Realizacji umowy najmu/czarteru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;
 • Realizacji obowiązków podatkowych/rachunkowych – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat
  od zakończenia roku;
 • Dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na
  podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata
  od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania
  postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń;
 • Wysyłki materiałów informacyjnych dotyczących naszej działalności na podstawie wyrażonej zgody.

3. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
 • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług np. hosting poczty elektronicznej;
  operatorom systemów informatycznych.

4. Ma Pan/Pani prawo do :

 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są
  już niezbędne do celów przetwarzania;
 • Ograniczenia przetwarzania;
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich które zapewniają odpowiedni
stopień ochrony (poza Europejski Obszar Gospodarczy) na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

 •  Zostałem poinformowany o klauzuli informacyjnej
  TAK, zostałem poinformowany/a
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail oraz innych form komunikacji
  elektronicznej powiadomień i informacji handlowych dotyczących ofert promocyjnych.
  Tak, wyrażam zgodę

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, posiada
Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody można przesłać za
pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: MPG Info Maciej Garczyński, ul. Aleja Komisji Edukacji
Narodowej 54/102, 02-797 Warszawa.